Kritična pismenost

KAJ POMENI BITI KRITIČEN

Ampak, kaj sploh pomeni biti kritičen? Večini je jasno, da mediji poskušajo na nas vplivati tako, da bi mislili, želeli in počeli stvari, ki jih od na želi nekdo drug, mnogim so poznani tudi njihovi načini manipulacije, od fotošopa do jezikovnih iger, in imajo o tem izdelano kritično stališče. Ali je to dovolj, da lahko rečeš, da si kritičen? V kolikor naše razumevanje in kritično mnenje v ničemer ne spremeni tega, kako stopamo skozi svet, potem biti kritičen sploh nima smisla.

Razvijanje kritičnosti, kritičnega mišljenja oziroma razvoj kritične in avtonomne osebnosti je eden ključnih splošnih ciljev naše javne šole. A učiteljem le redko uspeva razvijati kritičnost, za to namreč potrebuješ čas, da razvijaš pogovor, v katerem udeleženci počasi razvijajo zmožnost, da jasno in argumentirano predstavijo svoje stališče, da so soočeni s pogledi drugih, in ustvarjajo nove poglede na probleme. Kritično mišljenje kot temeljni cilj izobraževanja izvira iz ideje, da je za razvoj posameznika nujno, da razvije zmožnost in voljo, da na posredovane resnice in njihovo samoumevnost pogleda iz različnih zornih kotov ter v njih razkriva napake ali manipulativne in ideološke vidike. Interpretacije, kaj kritično pomeni, pa so tudi znotraj pedagoških teorij zelo različne. O tem se strinjajo različne teorije kritičnega mišljenja (glej Bailin in Siegel, 2003). Od temeljne ideje naprej pa je razumevanje razvoja kritičnosti zelo različno. Bistvena razlika, ki jo zasledimo, je v tem, da ene vodi razumevanje kritičnosti kot miselnega postopka, ki lahko pripelje do neke resnice, ki naj bi bila objektivna, drugi pristopi pa kritičnost razumejo kot refleksijo neke resnice ali situacije z vidika njenega prispevka k pravičnejšemu sobivanju. (glej Burbules 1999) Ta druga smer razumevanja daje kritičnemu mišljenju etični značaj in s tem vzgojno dimenzijo, saj pomeni presojo neke resnice ali objekta, o katerem kritično razmišljamo z vidika vrednot, ki usmerjajo naš razmislek in delovanje. Nas zanima ta druga interpretacija, po kateri biti kritičen, pomeni biti etičen in političen.

 

logotipi

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinikovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.«  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  02 300 68 50
  041 481 246

  MISC INFOPEKA
  Pekarna-magdalenske mreže
  Ob železnici 8
  2000 Maribor