Kritična pismenost

Pegagogy of the Oppressed

Freire, Paulo (2000)
Prvič objavljena v portugalščini leta 1968, je Pedagogika zatiranih v trenutku postala klasika na področju družbeno-transformativne literature. Metodologija Paula Freireja je pomagala opolnomočiti številne revne in nepismene ljudi široko po svetu. Freirejevo delo je še posebej pomembno v ZDA in Zahodni Evropi, kjer ustvarjanje depriviligiranega družbenega razreda med manjšinami in marginaliziranimi skupnostmi v mestih in v urbanih središčih postaja norma. Pedagogika zatiranih je eno izmed osnovnih besedil na področju kritične pedagogike, ki študentom pomaga preizpraševati in izzivati dominantna prepričanja in prakse. Obvezno čtivo za vse, ki izobraževanje povezujejo z družbenimi spremembami.

Več na: http://www.pedagogyoftheoppressed.com/

Critical Literacy and Urban Youth

 

Morrell, Ernest (2007)
Critical Literacy and Urban Youth ponuja uvid v kritično teorijo, kot jo je avtor dela razvil pri svojem delu z mladimi v razredih, soseskah in institucijah moči. S pomočjo primerov, teorije izobraževanja s področja pismenosti in družbeno spremembo, Morrell razširja polje diskusije med profesorji pismenosti o tem, kaj dejansko pomeni kritična pismenost. Delo se odlikuje zlasti po tenkočutnemu prepletu teorije in prakse.

The Critical Study of Languages

 

 

Fairclough, Norman (1995)
Delo skozi kritično diskurzivno analizo raziskuje uporabo in pomen jezika v ideologijah in razmerjih moči. Prvi izmed štirih delov v katere je razdeljeno, raziskuje razvoj analitičnega okvira za raziskovanje jezika v odnosih do ideologij in razmerij moči. Drug del se ukvarja z diskurzom in s sodobnimi družbenimi in kulturnimi spremembami ter uporabo kritične diskurzivne analize. Poglavja v tretjem delu naslavljajo kritično diskurzivno analizo kot metodo družbenega raziskovanja. Zadnji del je posvečen zavedanju o pomenu kritičnosti jezika in primerom uporabe kritične diskurzivne analize v jezikovnih programih v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah.

 

Članki
Morrell, E. (2002). Toward a critical pedagogy of popular culture: Literacy development among urban youth. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 46, 1, 72-77

 

Knjižnica

Branje, ki spodbuja radikalne družbene spremembe in družbeno kritično misel.

logotipi

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinikovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.«  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  02 300 68 50
  041 481 246

  MISC INFOPEKA
  Pekarna-magdalenske mreže
  Ob železnici 8
  2000 Maribor